Sektor Vodovod i kanalizacija

SEKTOR VODOVOD I KANALIZACIJA

Održavanje i izgradnja vodovoda i kanalizacije

Počeci organizovanog vodosnabdevanja grada pijaćom vodom, datiraju iz vremena tridesetih godina prošlog veka. Prema sačuvanim podacima, 1937. godine počinje izgradnja izvorišta „Vrela“, na levoj obali reke Grabovica, za koji događaj se vezuje početak izgradnje današnjeg modernog sistema vodonabdevanja.

Prvobitno izvorište „Vrela“ su sačinjavala dva rezervoara odakle se voda gravitaciono distribuirala do potrošača.

Izvorište Vrela je izgrađeno 1942. godine, i kao takvo se koristilo do 1987. godine kada je završena izgradnja novog izvorišta „Zarudine“ kapaciteta oko 240 l/s, koje se i danas koristi za potrebe vodosnabdevanja.

Opis sistema vodosnabdevanja

Postojeći sistem vodosnabdevanja opštine Sjenica i nekoliko prigradskih naselja zasniva se na korišćenju podzemnih voda iz priobalja reke Vapa.

Vodovodni sistem opštine Sjenica pokriva celinu grada sa užom okolinom. U funkcionalnom smislu sastoji se od sledećih celina:

  • Izvorište Zarudine sa istoimenom crpnom stanicom
  • Transport sirove vode
  • Rezervoar Suvo polje sa istoimenom pumpnom stanicom i postrojenjem za prečišćavanje vode
  • Buster stanica „Dubnica 1 i 2“ sa dva rezervoara
  • Buster stanica „Neznanih junaska 1 i 2“
  • Gradske distributivne mreže.

Procenjuje se da je trenutni kapacitet izvorišta Zarudine 250 l/s, što je dovoljno za trenutne i buduće potrebe vodosnabdevanja.

Distributivna mreža za transport vode od izvorišta do centra grada se sastoji iz cevovoda prečnika od 400 mm do ¾ cola. A materijali koji su upotrebljeni za cevi su azbestcement, tvrdi polietilen, PVC i liveno gvožđe. Poslednjih godina vršimo rekonstrukcije starih i dotrajalih cevovoda i ugrađujemo polietilenske cevi visoke gustine zbog njihove izdržljivosti i fleksibilnosti.

Pritisci u vodovodnoj mreži su uglavnom od 3-5 bara (u centru grada, a na oko 1.5 – 2 bara na periferiji).

Kvalitet naše vode za piće

Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo na zdravu vodu za piće, koja je nezamenjiv uslov opstanka. Zbog toga se u JKP „Vrela“ Sjenica pridaje veliki značaj kontroli kvaliteta vode.

Kontrola kvaliteta vode se vrši prema važećem pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji je usaglašen sa direktivama Evropske Unije i preporukama Svedske Zdravstvene organizacije.

Pravilnikom su definisani uslovi obavljanja kontrole kvaliteta vode u pogledu vrsta analiza, broja uzoraka, mesta i dinamike uzorkovanja. U našem vodovodu kontrolu kvaliteta obavlja Zavod za javno zdravlje Užice.

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se vršenjem mikrobiloloških i fizičko-hemijiskih analiza vode kako osnovnih tako i proširenih analiza vode. Kontrolom su obuhvaćeni uzorci vode sa svih crpnih stanica i iz rezervoara, iz vodovodne mreže na različitim lokacijama, kao i uzorci sirovih voda pre dezinfekcije.

Tokom jednog meseca ispita se 21 uzorak vode, na godišnjem nivou oko 250 uzoraka i na osnovu pregledanih parametara stručno lice Zavoda za javno zdravlje Užice daje mišljenje i ocenu o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

 

Delatnost:

  • Proizvodnja I prerada vode I snabdevanje Opštine zdravom, hemijski i bakteriološki ispravnom vodom za piće;
  • Sakupljanj i odvođenje otpadnih voda sa gradskog i prigradskog područja opštine Sjenica;
  • Održavanje i izgradnja vodovodnih I kanalizacionih sistema I hidrograđevinskih objekata;
  • Građevinski radovi na izgradnji i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže.

Raspoloživi kapaciteti:

Radna jedinica za izgradnju i održavanje Vodovoda i kanalizacije trenutno ima 12 zaposlnih radnika.

U našem vlasništvu posedujemo mašinu za sučeono zavarivanje PE cevi od prečnika Ø90 do Ø315, mašinu za sučeono zavarivanje, dve muljne pumpe, mašinu za sečenje asfalta i još mnogo toga.

 

Kontakt:

Šef sektora: Haris Mujagić dipl.ing.građ.

mail: haris.mujagic@jkpvrela