Sektor Čistoća

GRADSKA ČISTOĆA

Javno komunalno preduzeće u Sjenici, formirano je 1960-tih godina pod nazivom Univerzal a sedamdesetih godina je promenilo naziv u Javno komunalno preduzeće Vrela Sjenica.

U sklopu ovog preduzeća posluje i Gradska čistoća, kao posebna delatnost koja obavlja poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na gradsku deponiju iz gradskih, prigradskih i seoskih naselja, uklanjanja divljih deponija, zatim održavanje higijene grada (na javnim površinama grada čišćenje obavlja se i mašinskim putem odnosno mašinsko čišćenje i pranje grada).

Održavanje gradskog zelenila je takođe jedna od delatnosti ove službe a bavi se održavanjem i ozelenjavanjem zelenih površina. Služba je opremljena savremenom mehanizacijom i unutar programa rada doprinosi lepšem izgledu opštine Sjenica.

Aktivnosti ovog sektora obuhvataju sanitarno – higijenske mere, okopavanje, orezivanje, mašinsko i ručno košenje trave, održavanje travnjaka i staza, cvetnih površina i travnjaka kao i održavanje gradskog groblja, sve to uz saglasnost Opštinske uprave Sjenica.

Van sezone aktivna je služba koja čisti i uklanja snežne nanose sa trotoara, šetališta i parking prostora.