Sektor Pijaca

SEKTOR PIJACA

Pijaca je osnovana i zvanično počela sa radom 1979 godine .

U okviru sektora pijaca deluju dve službe:

  • Služba naplate
  • Služba održavanja pijaca

Osnovna delatnost u okviru ovih službi su organizovanje rada, održavanje i uređivanje pijaca koje se nalaze u sastavu preduzeća i to su :

 

  • Stočna pijaca
  • Zelena pijaca
  • Pijaca robe
  • Pijaca mlečnih i suhomesnastih proizvoda

 

Radna jedinica u okviru pijace trenutno ima 6 radnika.

Šef sektora :

–  Amir Bronja , mail: amirbronja@jkpvrela.rs