Sektor Parking

SEKTOR PARKING

Parking servis u Sjenici, osnovan je 2021. godine, odlukom Skupštine opštine Sjenica a u skladu sa ocjenom saobraćajnih potreba, kako bi se na sistematičan način uredio  prostor za parkiranje i riješila brojna pitanja u okviru saobraćajne infrastrukture.

Servis funkcioniše kao posebna jedinica u okviru Javnog  Komunalnog  Preduzeća Sjenica i upošljava ukupno sedam radnika.

Plaćanje parking mjesta se vrši SMS porukama ili kupovinom kontrolorske ili greb greb kartice.

Ovaj servis građana se trudi da pruži komfor parkranja, istu ideju protežira i u sadašnje poslovanje sa tendencijom uvećanja broja raspoloživih parking površina i podizanja kvaliteta usluga.

 

Rukovodilac – Alen Avdić,  mast.inž.arh

Mail: alen.avdic@jkpvrela.rs